Istorija sela PDF Print E-mail
Article Index
Istorija sela
naseljavanje
All Pages
1900. godine porodice Hristić i Fric podižu velelepno zdanje dvoraca, kao reprezentativnu kuću za stanovanje. U osnovnom obliku zgrada je imala drugačiji izgled, a današnji izgled je plod naknadnih adaptacija posle Drugog Svetskog Rata. Dvorac je sagrađen u klasicističkom stilu. Bila je to zgrada sastavljena iz dva dela, koja se nisu arhitektonski bitno razlikovala. Jedan deo dvorca je pripadao porodici Fric, koja je bila jevrejskog porekla, a drugi deo zgrade je pripadao porodici Hristić iz Bačke palanke, srpskog porekla. Reprezentativniji deo zgrade je srušen nakon nacionalizacije, dok su prateći objekti kompleksa dvorca srušeni 70-tih godina 20. veka. Preostali deo objekta, koji se danas može videti je pretrpeo manje izmene, ali je u osnovi izgled ostao isti. Izgrađen je jednostavno, bez puno upotrebe dekorativnih elemenata na spoljnoj fasadi i unutrašnjosti objekta. Podnet je predlog za zaštitu objekta i on se sada nalazi u takozvanoj prethodnoj zaštiti, a zaštita je još uvek u postupku. Objekat se nalazi u društvenoj svojini i u solidnom je stanju.

Link